среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Budowa plot PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Sztachetki PVC na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia PCV na plot i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji a także zaplanowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy sztachety plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane ploty plastykowe na plot i furtkę sztachetowa jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy przewidywane ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий